sứ mệnh

sứ mệnh của chúng tôi

Xây dựng các mối quan hệ bề vững với khách hàng
Tạo ra “ Sự khác biệt
Tạo ra môi trường làm việc thân thiện với khách hàng
Xây dựng chiến lược dịch vụ khách hàng
Xây dựng văn hóa ứng xử với khách hàng

tiêu chí hoạt động công ty

Giá trị mà chúng tôi mang đến cho khách hàng không chỉ dừng lại ở giá trị của những sản phẩm đơn lẻ mà là tập hợp các sản phẩm được tổ hợp thành một gói thiết bị, một giải pháp tổng thể, từ đó đem đến cho khách hàng những giá trị sử dụng cao nhất với chi phí tối thiểu nhất. Hoạt động của chúng tôi dựa trên các tiêu chí:
Lấy lợi ích của khách hàng làm trung tâm;
Lấy sự tin tưởng của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu;
Lấy hiệu quả công việc làm cam kết;
Lấy sự khác biệt làm lợi thế cạnh tranh.

giá trị cốt lõi

TÍN :Ademax bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình.
TÂM :Ademax đặt chữ Tâm làm nền tảng;Luôn thượng tôn phát luật,duy trì đạo đức.
TRÍ :Ademax coi sáng tạo là sức sông,là đòn bẩy phát triển;Đề cao tinh thần dám nghĩ ,dám làm.
TỐC :Ademax đặt tôn chỉ "tốc độ ,hiệu quả trong từng hành động".
TINH :Con người tinh hoa - Sản phẩm/Dịch vụ tinh hoa-Cuộc sống tính hoa-Xã hội tinh hoa
NHÂN :Xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn, coi trọng người lao động như là tài sản quý giá
Mục tiêu của chúng tôi là liên tục nghiên cứu đổi mới để đưa ra những sản phẩm công nghệ những giải pháp hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất
LIVE CHAT Liên Hệ Gửi Báo Giá Demo dùng thử Go to top
Họ tên
Email
Điện thoại
Công ty
Nội dung
*
*
*
Gửi
Đang gửi dữ liệu ...