TELEVIC D-CERNO TC

Mã sản phẩm: D-CERNO TC

Vali cho bộ 12 micro và 1 trung tâm

Televic D-Mic 40 FF

Mã sản phẩm: D-Mic 40 FF

* Micro cổ ngỗng độ nhạy cao cần tiêu chuẩn dài 400mm * Có thể bẻ ở mọi vị trí * Loại đơn...

Teletic D-Mic 70 SL

Mã sản phẩm: D-Mic 70 SL

* Micro cổ ngỗng độ nhạy cao cần tiêu chuẩn dài 700mm * Loại đơn hướng * Ít ảnh hưởng bởi sóng...

Televic D-Mic 50 SL

Mã sản phẩm: D-Mic 50 SL

* Micro cổ ngỗng độ nhạy cao cần tiêu chuẩn dài 500mm * Loại đơn hướng * Ít ảnh hưởng bởi sóng...

Televic D-Mic 40 SL

Mã sản phẩm: D-Mic 40 SL

* Micro cổ ngỗng độ nhạy cao cần tiêu chuẩn dài 400mm * Loại đơn hướng * Ít ảnh hưởng bởi sóng...
LIVE CHAT Liên Hệ Gửi Báo Giá Demo dùng thử Go to top
Họ và tên
Số điện thoại
Email
Địa chỉ công ty
Lời nhắn
*
*
*
Gửi
Đang gửi dữ liệu ...
Alternate Text