TELEVIC D-CERNO TC

Mã sản phẩm: D-CERNO TC

Vali cho bộ 12 micro và 1 trung tâm

Televic D-Mic 40 FF

Mã sản phẩm: D-Mic 40 FF

* Micro cổ ngỗng độ nhạy cao cần tiêu chuẩn dài 400mm * Có thể bẻ ở mọi vị trí * Loại đơn...

Teletic D-Mic 70 SL

Mã sản phẩm: D-Mic 70 SL

* Micro cổ ngỗng độ nhạy cao cần tiêu chuẩn dài 700mm * Loại đơn hướng * Ít ảnh hưởng bởi sóng...

Televic D-Mic 50 SL

Mã sản phẩm: D-Mic 50 SL

* Micro cổ ngỗng độ nhạy cao cần tiêu chuẩn dài 500mm * Loại đơn hướng * Ít ảnh hưởng bởi sóng...

Televic D-Mic 40 SL

Mã sản phẩm: D-Mic 40 SL

* Micro cổ ngỗng độ nhạy cao cần tiêu chuẩn dài 400mm * Loại đơn hướng * Ít ảnh hưởng bởi sóng...

Televic D-Mic 30 SL

Mã sản phẩm: D-Mic 30 SL

* Micro cổ ngỗng độ nhạy cao cần tiêu chuẩn dài 300mm * Loại đơn hướng * Ít ảnh hưởng bởi sóng...

Televic Confidea CHC

Mã sản phẩm: Confidea CHC

* Vali cho bộ 12 hộp chủ tịch/đại biểu * 12  pin * 12  micro * 2 khay sạc (không có sẵn) và 1...

Televic Confidea CHT

Mã sản phẩm: Confidea CHT

* Bộ sạc cho 6 pin
* Chuẩn rack 19 inch kèm nguồn
LIVE CHAT Liên Hệ Gửi Báo Giá Demo dùng thử Go to top
Họ và tên
Số điện thoại
Email
Địa chỉ công ty
Lời nhắn
*
*
*
Gửi
Đang gửi dữ liệu ...
Alternate Text